Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv >

MiŚOT w Poznaniu

Branżowe podsumowanie roku

Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni spotkają się pod koniec listopada na czwartym Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Poznaniu. Wspólne debaty dotyczące ekonomii, prawa, cyberbezpieczeństwa i strategii rozwoju pomogą im lepiej rozwijać się i konkurować z zagranicznymi spółkami działającymi na polskim rynku.

Cykl zjazdów organizują: Grupa MiŚOT, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Fundacja Nasza Wizja. Poprzednie trzy edycje odbyły się w Bukowinie Tatrzańskiej, Janowie Podlaskim i Kołobrzegu. Łącznie uczestniczyło w nich ponad tysiąc osób. W dwóch przypadkach wejściówek zabrakło już na kilka tygodni przed wydarzeniem.

Jednym z ważnych punktów spotkania będzie szerokie omówienie raportu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej o stanie rynku telekomunikacyjnego, który przygotowała izba we współpracy z firmą Audytel.

Rekordowe inwestycje

Z opublikowanego niedawno raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na polskim rynku działa niemal cztery tysiące małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych (MiŚOT). Obsługiwanych jest przez nich 24 proc. gospodarstw domowych. Co więcej, aż 40 proc. użytkowników internetu stacjonarnego korzysta z ich usług.

Dane UKE wskazują też, że rok 2021 był dla rynku telekomunikacyjnego rekordowy pod względem inwestycji, a udział wydatków MiŚOT-ów w tych inwestycjach to 28 proc. Głównymi technologiami są natomiast Ethernet, LAN oraz WLAN.

Warto podkreślić znaczenie małych i średnich operatorów w roli inicjatora zainteresowania nowoczesnymi usługami (m.in. IPTV) wśród użytkowników. Istotna jest też integracja środowiska lokalnych operatorów.

Z perspektywy małych

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego prezesa KIKE przedstawia nieco inne spojrzenie na oficjalne dane urzędowe. Dokument rozszerza analizę rynku, przedstawiając działalność operatorów także w kontekście podatkowym, zatrudnienia i znaczenia dla społeczności lokalnych. Szczególnie wyjątkowy jest wkład MiŚOT-ów w płacone lokalnie podatki. To wyróżnia ten segment rynku telekomunikacyjnego. Według szacunków Audytela na każde 1000 zł przychodów MiŚOT-ów aż 13,66 zł wraca do samorządów w postaci podatku CIT. W przypadku dużych operatorów jest to tylko 4,20 zł.

Raport prezesa KIKE zostanie szerzej zaprezentowany i omówiony właśnie w Poznaniu. Już teraz wiadomo jednak, że Polacy coraz chętniej kupują usługi internetowe od małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Udział MiŚOT-ów w tym segmencie rośnie i na koniec 2021 osiągnął rekordowe 38 proc. Prezes KIKE zauważył też, że mali i średni operatorzy telekomunikacyjni rozwijają sieci z własnych środków, podczas gdy fundusze i wsparcie publiczne trafia do dużych firm telekomunikacyjnych. W bardzo wielu przypadkach to właśnie MiŚOT-y budują szybciej i sprawniej.

Lokalni operatorzy coraz częściej przekonują do siebie wysokim poziomem usług, bezpośrednim zaangażowaniem w szybkie usuwanie awarii oraz biorą udział w inicjatywach społeczności, w których funkcjonują. Warto tu także wspomnieć, że Grupa MiŚOT opracowała Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu i promuje społeczne inicjatywy, na których operatorzy mogą się wzorować. Działania CSR to między innymi ochrona środowiska, dbanie o relacje z pracownikami i wsparcie inicjatyw z najbliższego otoczenia. 

W Grupie siła

Istotnym elementem każdego Lokalnego Zjazdu Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych jest przedstawienie projektów Grupy MiŚOT. W Poznaniu zaprezentowane zostaną nowości związane z największym polskim węzłem wymiany ruchu EPIX, budującym Ogólnopolską Sieć Edukacyjną Projektem MdO, dbającym o cyberbezpieczeństwo lokalnych operatorów Projektem MdS, dowiemy się też, co słuchać w MdM, TeleCentrum oraz kto może zostać TeleOdpowiedzialnym Roku.

Dużo uwagi skupi też zapewne Projekt MdI, który zajmuje się budową polskiej sieci LoRaWAN. Jest to sieć bezprzewodowa dalekiego zasięgu, która przy niezwykle małym zużyciu energii pozwala monitorować dużą liczbę czujników na ogromnym obszarze. Przedstawiciele Grupy MiŚOT namawiają operatorów do zakładania bramek dostępowych, aby sieć jak najszybciej stała się obecna w każdym powiecie. 

W Poznaniu szerzej zaprezentowana zostanie także jedna z najnowszych, kluczowych inicjatyw Grupy oraz firmy Beyond.pl. Chodzi o konsorcjum TeleSynergia. Dzięki uruchomionej pod koniec maja współpracy pojawiają się pierwsze innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne i komunikacyjne, które umożliwiają partnerom tworzenie nowych usług, w tym rozwiązań dla MiŚOT-ów i ich klientów.

Marek Nowak

z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga

Panie Prezesie, przed nami majowa konferencja operatorów telekomunikacyjnych w Zakopanem i tym samym chyba już na dobre wychodzimy z reżimu pandemicznego, który przecież przez minione 2 lata ograniczył tego typu imprezy…

Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Tak jest, po dwóch latach pandemii wchodzimy ponownie w rytm dwóch corocznych konferencji PIKE – wiosennej i jesiennej – z osobistym udziałem zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Co prawda uwerturę mieliśmy już jesienią ub. roku, kiedy w Łodzi spotkaliśmy się osobiście, ale jednak w obowiązującym wówczas reżimie sanitarnym, a konferencja w Zakopanem oznacza powrót do konferencyjnej normalności. Zresztą widać to po innych tego typu imprezach branżowych, które z miesiąca na miesiąc się rozpędzają, i bardzo dobrze, bowiem żadne spotkania hybrydowe nie zastąpią osobistego uczestnictwa. W swoim służbowym kalendarzu mam zapisanych na te miesiące wiele imprez branżowych, zarówno sektora medialnego jak i telekomunikacyjnego, co świadczy o żywotności rynku i odnawianiu osobistych kontaktów, również zagranicznych…

Jak pamiętamy wiosenne konferencje PIKE w odróżnieniu od międzynarodowych jesiennych koncentrują się na rynku krajowym i sprawach wewnątrzorganizacyjnych. Ale w tym roku będzie chyba inaczej?

Inaczej, bo to nie jest spokojny czas i chcemy podczas obrad oddać głos naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy już dziś kreślą plany dobudowy infrastruktury po zniszczeniach spowodowanych toczącą się wojną. Zamierzamy w Zakopanem podpisać z Ukraińcami specjalne porozumienie o ścisłej współpracy w trójkącie złożonym z krajowych regulatorów rynku – ukraińskich organizacji branżowych i PIKE, aby jak najbardziej wspomagać naszych partnerów w stawianiu ukraińskiego rynku z ruin. PIKE miało już doskonałe relacje z ukraińskimi operatorami w latach poprzednich, jeszcze przed zajęciem Krymu, ale wojna zmieniła wszystko i chcemy się mocniej zaangażować we wspieranie odbudowy. Wierzę, że inne organizacje branżowe naszego rynku się do nas przyłączą.

A inne tematy wiosennej konferencji?

Wiosenna konferencja to przede wszystkim walne Zgromadzenie Członków PIKE, gdzie przedstawimy sprawozdanie z rocznej działalności i dokonamy innych czynności wewnątrzorganizacyjnych, w tym uzupełnienia władz naszej organizacji. Dokonały się bowiem w minionym roku fuzje rynkowe i zmiany kadrowe, które powinny być odzwierciedlone w strukturze PIKE i organach Izby. Ocenimy oczywiście kondycję naszej organizacji i szerzej rynku kablowego, w szczególności przygotowanie Izby do nowy wyzwań rynkowych. A jest ich sporo – choćby dokonująca się na naszych oczach integracja rynku, fuzje czy zasadnicza zmiana modelu konsumpcji mediów i pojawienie się zjawiska umownie nazywanego „abonent hybrydowy”. Chcemy przyjrzeć się rynkowi z odmiennych punktów widzenia. Program konferencji przewiduje dyskusje przekrojowe, panele liderów rynku oraz specjalistyczne debaty poświęcone wąskim zagadnieniom technicznym czy prawnym, jak nowe klauzule umowne obowiązujące na naszym rynku. Program na bieżąco jest aktualizowany na stronie www.konferencjepike.pl, spodziewamy się kilkuset gości, a dla członków PIKE udział w WZC jest darmowy. Ale z punktu widzenia członków PIKE kluczowe będzie zainaugurowanie uroczystych obchodów 30-lecia istnienia naszej Izby. Dokładnie 2 kwietnia br. minęło 30 lat od zarejestrowania w sądzie wojewódzkim w Zielonej Górze poprzedniczki naszej organizacji (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Operatorów Sieci Telewizji Kablowej). Chcemy to uczcić zarówno na konferencji wiosennej w Zakopanem jak i jesiennej w Toruniu.

Porozmawiajmy o minionym 30-leciu… Co by Pan uznał za największy sukces PIKE w minionym czasie?

Na pewno sukcesem mijającego 30-lecia jest spójność naszej organizacji i jej niezwykła wprost różnorodność i trwałość członkowska. W naszym przypadku możemy już nawet mówić o swoistym „długim trwaniu”, bo przecież towarzyszymy polskiej transformacji rynkowej od pierwszych jej chwil, aczkolwiek forma organizacyjna tej obecności podlegała ewolucji – od stowarzyszenia do izby gospodarczej. Drugą cechą konstytutywną jest otwartość PIKE na nowe zjawiska, zarówno rynkowe jak i organizacyjne, czego najlepszym przykładem są dwie nasze doroczne konferencje. Organizujemy je dosłownie od zarania naszej działalności, a ich ideą przewodnią jest niezmiennie zapewnianie sobie krytycznego oglądu naszych dokonań i oceny kondycji rynku z różnych punktów widzenia. Czyli, swoiste zaczerpnięcie świeżego powietrza, poszerzenie własnych horyzontów o nowe trendy i porównanie z innymi. To, muszę powiedzieć, przyniosło przez te 30 lat naprawdę doskonałe rezultaty, zarówno w postaci zdobywanej wiedzy i nowych umiejętności, jak i odważnemu wprowadzaniu zupełnie nowych rozwiązań rynkowych. Żeby wspomnieć tylko potrójną usługę czy budowę sieci światłowodowych. Znalazło to zresztą uznanie w postaci zakwalifikowania naszego rynku do infrastruktury krytycznej państwa. Nie bez znaczenia jest zbudowanie przez te lata także silnych relacji osobistych na naszym rynku. Tu każdy z każdym jest po imieniu i każdy na każdym może polegać. Ale PIKE jako izba gospodarcza wypracowała także swoje procedury, które z każdym rokiem ulepszamy, swoje zespoły robocze i doskonale wsparcie eksperckie no i prawdziwą perłę w koronie, w postaci Fundacji PIKSEL. Jest to nie tylko organizator naszych corocznych imprez, ale także codzienne zaplecze gospodarcze izbowej działalności, prowadzone niezawodną ręką prezesa Włodzimierza Zielińskiego. Dzięki Fundacji PIKSEL stoimy pewnie na dwóch nogach: organizacyjnej i gospodarczej i może dlatego potrafimy radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Dużo ich było w minionym 30-leciu?

Oczywiście mógłbym przytaczać konkretne przykłady, ale nie o to tu chodzi. Jeśli spojrzeć na minione 30-lecie to niewątpliwie działaliśmy (i działamy) w sytuacji swoistego stresu legislacyjnego, reagując nań poprzez permanentny udział w procesie konsultacji ustaw i rozporządzeń oraz w pracach Sejmu i Senatu nad konkretnymi projektami ustaw. Jest to jedno z naszych podstawowych zadań, począwszy od wypracowania wspólnego stanowiska, a skończywszy na aktywnym udziale w pracach komisji parlamentarnych. Jako ostatni spektakularny przykład takiego zaangażowania mogę przypomnieć ubiegłoroczne boje o nowelizację  ustawy o radiofonii i telewizji, zarówno tę rządową jak i poselską, zakończoną w tym ostatnim przypadku jak wiadomo wetem prezydenta, do czego wzywaliśmy. Tego typu działań podejmowaliśmy w minionych latach setki i zdecydowanie należy to zapisać PIKE na plus. Ale przecież jest jeszcze innego rodzaju działalność skupiająca się na relacjach z nadawcami i innymi dostarczycielami kontentu, sprzętu i technologii, działalność edukacyjna, codzienne relacje z regulatorami rynku czy organizowanie i prowadzenie obrotu prawnego na rzecz naszych firm. Doprawdy, olbrzymia działalność na wielu forach, którą skrzętnie dokumentujemy i która jest doceniana przez naszych partnerów.

Który z tematów wiosennej konferencji będzie wiodący?

Chcielibyśmy uczynić nim nasz rozpoczynający się jubileusz 30-lecia oraz zagadnienie pomocy Ukrainie w odbudowie zniszczonej infrastruktury i firm kablowych. Spodziewamy się, we współdziałaniu z KRRiT, wizyty odpowiednich osób z Ukrainy, które przybliżą nam tematy związane z toczącą się wojną oraz inne zagrożenia. Oprócz działań zbrojnych toczy się przecież wojna informacyjna i wojna w sieci. Chcemy być w tej mierze dobrze poinformowani nijako z pierwszej ręki, ponieważ stanowimy element infrastruktury krytycznej naszego państwa. Jak również chcemy odnowić i zintensyfikować stosunki z ukraińskimi regulatorem i ukraińskimi organizacjami tvk, tak aby w stosownym momencie przynieść pomoc tamtejszym operatorom. Czekamy także na podsumowanie kończącej się kadencji KRRiT, którego dokona przewodniczący Witold Kołodziejski. Z ciekawością oczekujemy wystąpienia prezes Warner Bros.  Discovery w Polsce Kasi Kieli, która zapewne opowie nam o zmianach na światowym rynku mediów i telekomunikacji. A poza tym rozwijamy całą paletę stałych tematów rynkowych, którą chcemy przedyskutować wspólnie z nadawcami i innymi uczestnikami rynku. 

Wiosenna konferencja to również czas podsumowania minionego roku na WZC. Co udało się zrealizować, a co jest jeszcze do zrobienia?

Byłoby chyba przedwcześnie mówić o tym, jak WZC skwituje działania Zarządu i innych organów wybieralnych za miniony rok, ale jestem pewien, że złożone członkom PIKE sprawozdanie jest wyczerpujące i przejrzyste. Dla nas kluczowym zagadnieniem jest, w ślad za dokonanymi fuzjami rynkowymi, odzwierciedlenie tego w strukturze władz organizacji i jej bieżących działaniach oraz szybki powrót na normalne tory. Mamy cały pakiet uchwał w tej sprawie. Chcemy także, na nasze wewnętrzne potrzeby, ocenić sytuację na rynku i wskazać punkty krytyczne, na których powinniśmy skoncentrować naszą bieżącą aktywność. Natomiast cały pakiet spraw związanych z telewizjami lokalnymi przenieśliśmy na jesienną konferencję, koncentrując się obecnie na najpilniejszych bieżących zagadnieniach. Z moje perspektywy warto zastanowić się jakie jest miejsce operatorów tvk w zmieniającym się modelu konsumpcji mediów. Co dla przykładu przyniesie naszemu rynkowi fuzja P4 z UPC?

Właśnie, a jak Pana zdaniem wygląda kondycja rynku medialnego i telekomunikacyjnego po pandemii? W jakim kierunku oba rynki będą się rozwijać?

Rynek telekomunikacyjnych wychodzi z pandemii z wielkimi nadziejami na bardzo szybkie uruchomienie zapowiadanego 5G, ale do tego potrzeba wznowienia prac nad zahibernowanym kodeksem łączności elektronicznej i określonego wysiłku inwestycyjnego, także operatorów tvk. Wydaje się też, iż nacisk będzie wywierany na nowe inwestycje w cyberbezpieczeństwo i wygodę abonenta, sieci światłowodowe i przyjazną infrastrukturę budynkową. Ale wojna na Ukrainie, nie da się ukryć, musi nieco skorygować nasze postrzeganie tych spraw i to zapewne będzie przedmiotem kolejnej jesiennej konferencji PIKE. Rynek medialny zaś czekają zmiany wskutek dokonanych w skali globalnej fuzji i przejęć, szczególnie połączenia Discovery i Warnerem. Byłoby kapitalnie dla naszego krajowego rynku, by fuzja ta przyniosła lawinę jakościowego kontentu, którego nam przecież nigdy dość. Zresztą z punktu widzenia abonenta jest tu naprawdę nieźle: mamy Netflix i inne platformy, wejście na polski rynek zapowiada platforma Disney,a… Tyle tylko, że chcielibyśmy wreszcie uporządkować i uczynić bardziej sprawiedliwym łańcuch wartości, generowany na rynku kontentu. O to ubiegamy się od jakiegoś czasu, także w kontaktach z regulatorami i jesteśmy gotowi podjąć negocjacje z naszymi partnerami rynkowymi. 

Jak na tym tle rysuje się przyszłość rynku- czy fuzje P4 z UPC jest sygnałem nowego etapu?

O tym właśnie chcemy w Zakopanem dyskutować, bo przecież fuzja UPC i P4 to nic innego, jak dobitny znak zapowiadanej od wielu lat konwergencji mediów. Operator mobilny przejął czołowego operatora tvk, co to zmieni i z jaką nową jakością będziemy mieć do czynienia? Bo przecież nie chodziło w tym wszystkim tylko o to, aby duży połknął mniejszego… Bardzo jestem ciekaw wizji, jaka w tej sprawie zaprezentuje prezes Harion i mam sygnały, że rynek na to czeka jako na  jedno z głównych wydarzenia konferencji w Zakopanem. Wraz z prezesem Fundacji PIKSEL Włodzimierzem Zielińskim zapraszam więc wszystkich pod Tatry, gdzie jak dawniej przygotowaliśmy wyborny pakiet wydarzeń towarzyskich i kulturalnych, z których zawsze słynęły nasze konferencje. Nawet zapowiadana na koniec maja aura ma być ustabilizowana i słoneczna, a z naszego pięknego konferencyjnego hotelu Nosalowy Dwór roztacza się przecież niezapomniany widok na Tatry… Do zobaczenia zatem w Zakopanem.

  • Numer 9-10/2022


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…

 • REKLAMA