Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> Cyberbezpieczeństwo ICT-OT w Sieciach Infrastruktury Krytycznej

Cyberbezpieczeństwo ICT-OT w Sieciach Infrastruktury Krytycznej

III Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (FBST) kontynuuje działania Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa ICT-OT. Główne zagadnienia III Forum będą poświęcone infrastrukturze krytycznej  i koncentrować się będą na technikach i systemach w sieciach informacyjnych. Sieci w wyniku zakłócenia czy uszkodzenia stają się niedostępne, co uderza w społeczne
i ekonomiczne warunki funkcjonowania społeczeństwa, a w skrajnych przypadkach również wpływa na zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Zaopatrzenie w energię, wodę, dostępne sieci telekomunikacyjne i komputerowe czy sprawnie działający transport  i systemy finansowe są elementami systemów składających się na Infrastrukturę Krytyczną. Organizatorzy adresują III edycję Forum do przedstawicieli branży energetycznej, telekomunikacyjnej, transportowej, a także paliwowej i finansowej, w których funkcjonują rozległe sieci techniczne obejmujące zasięgiem obszar całego kraju.

 

Forum, które odbędzie się  21 listopada br. w siedzibie PSE w Konstancinie – Jeziornie będzie kolejnym wydarzeniem skupiającym nie tylko wysokiej klasy ekspertów z branży, ale również członków zarządów przedsiębiorstw i przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, dla których tematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego jest priorytetowa w ich działalności. Do udziału w III FBST zaproszono do dyskusji, podobnie jak w poprzednich edycjach, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji, a także Ministerstwa Energii. Organizatorzy zapowiadają skoncentrowanie dyskusję na czterech obszarach tematycznych:

 1. Tempo wzrostu oraz rozwój form zagrożeń, a ich wpływ na Sieci Krytyczne.
 2. Krytyczne elementy systemów ICT w sieciach technicznych wymagających zabezpieczeń.
 3. Problemy prawno-organizacyjne oraz operacyjne zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach technologicznych.
 4. Koncepcje podejścia do cyberzagrożeń i bezpieczeństwa infrastruktury technologicznej od strony systemów ICT-OT.

Każdy z tych tematów będzie przedmiotem oddzielnej sesji, składającej się z prezentacji wprowadzających i dyskusji panelowej.

 

  • Numer 11-12/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…