Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> Grupa Polsat – totalna reorganizacja!

Grupa Polsat – totalna reorganizacja!

Grupa Polsat rozwija struktury nadzorcze i zarządcze. Zygmunt Solorz wraz z synami będzie sprawował nadzór właścicielski nad Grupą z poziomu rad nadzorczych.

Tobias Solorz, który w 2011 r. wszedł do zarządu Polkomtelu, od lutego 2014 był jego prezesem zarządu, a od 2015 zarządzał całą Grupą Polsat, będzie wchodził w skład rad nadzorczych spółek Grupy i wykonywał nadzór właścicielski. – Tobias wspierał mój pomysł na inwestycję w Polkomtel, co było początkiem pierwszej w Polsce i być może nawet na świecie firmy, która łączy media i telekomunikację. Była to moja wizja, którą Tobias jako prezes zarządu całej Grupy Polsat skutecznie realizował przez ostatnie 7 lat. Otrzymał też ode mnie zadanie konsolidacji różnych biznesów grupy w trudnym i wymagającym konkurencyjnie otoczeniu, pod silną presją finansową  – powiedział Zygmunt Solorz.

Młodszy syn Zygmunta Solorza, Piotr Żak, który również będzie wchodził w skład rad nadzorczych spółek Grupy, od kilku lat koncentruje aktywność w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych czy rozrywki internetowej. Zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej firm z branży mediów i telekomunikacji. Jest już członkiem rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat oraz Netii.

– Nadszedł czas kolejnych, zaplanowanych na wiele lat wyzwań dla Grupy. Dlatego razem z Tobiasem oraz Piotrem będziemy wspólnie nadzorować realizację długofalowej strategii z poziomu właścicielskiego. Zarządzanie spółkami Grupy powierzymy sprawdzonym menedżerom – dodał Zygmunt Solorz.

Od czasu przejęcia Polkomtelu przez Zygmunta Solorza w 2011 r., Grupa została zrestrukturyzowana, przeprowadzono konsolidację kluczowych aktywów i uelastyczniono i uproszczono system zarządzania spółkami, tak aby mogły skutecznie konkurować i spełniać potrzeby klientów. W tym czasie Grupa w celu dalszego rozwoju strategii multiplay powiększyła swe aktywa medialne i telekomunikacyjne. Do Grupy dołączyły m.in. Netia, Premium Mobile, kanały Eleven Sports oraz inne kanały telewizyjne. Na rynek wprowadzono wiele nowych usług, produktów i technologii (m.in. Grupa Polsat jako pierwsza w Polsce wprowadziła technologię LTE), dzięki czemu istotnie zwiększyła się liczba świadczonych usług oraz wzrosły przychody i kluczowe wskaźniki finansowe. Dzięki temu Grupa ma dzisiaj ponad 11,5 mld zł przychodu, ok. 4 mld zł EBIDTA, ponad 1000 punktów sprzedaży, świadczy ponad 16,5 mln usług, oferuje ponad 30 kanałów telewizyjnych i jest największym polskim prywatnym przedsiębiorstwem zbudowanym na bazie polskiego kapitału.

  • Numer 9-10/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…