Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > technologie >> Inicjatywa „Bezpieczny Polak” – Bądź bezpieczny za granicą

Inicjatywa „Bezpieczny Polak” – Bądź bezpieczny za granicą

Inicjatywa „Bezpieczny Polak”, której pomysłodawcą jest firma Selectivv, ma na celu kooperację polskich firm technologicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Beneficjentami tego projektu będą wszyscy Polacy przebywający za granicą, którzy znajdą się w obliczu niebezpiecznej sytuacji, takiej jak: atak terrorystyczny, katastrofa, wypadek komunikacyjny czy klęska żywiołowa.

 

„Bezpieczny Polak” to technologia szybkiego reagowania autorstwa firmy Selectivv umożliwiająca dotarcie z komunikatem alarmowym do użytkowników smartfonów w czasie sytuacji niebezpiecznej. W projekt zaangażowana jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w roli partnera merytorycznego oraz SentiOne,  firma specjalizująca się w monitoringu Internetu, w roli partnera technologicznego.

 

„Bezpieczny Polak” – to inicjatywa społeczno-technologiczna, która powstała w obliczu rosnącego zagrożenia terroryzmem, niepokojów społecznych związanych z kryzysem migracyjnym czy klęsk żywiołowych, w których niezwykle istotne jest natychmiastowe dotarcie do osób będących w strefie zagrożenia i powiadomienie ich o zaistniałym niebezpieczeństwie. Z badań przeprowadzonych przez firmę Selectivv w czerwcu tego roku* wynika, że ponad 40% Polaków na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło swój stosunek do bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych. Badanie ujawnia również, że ponad 60% ankietowanych za najważniejsze zagrożenia podczas pobytu za granicą wskazuje terroryzm oraz konflikty zbrojne. Jednocześnie na pytanie czy podczas wyjazdów zagranicznych korzysta Pan/Pani ze specjalnych systemów lub aplikacji informujących o zagrożeniu 85% udzieliło odpowiedzi negatywnej.

 

Wychodząc naprzeciw tym problemom, firma Selectivv zdecydowała się powołać do życia projekt „Bezpieczny Polak” i pokazać, że jej technologia nie musi służyć wyłącznie celom komercyjnym, ale może również przyczynić się celów społecznym, choćby do poprawy bezpieczeństwa Polaków za granicą. W przypadku wystąpienia zagrożenia np. ataku terrorystycznego, w ramach platformy Selectivv zostaje uruchomiony specjalny tryb, który u osób w danej lokalizacji, w danym kraju w miejscu reklam na mobilnych stronach internetowych czy reklam w aplikacjach na smartfonie wyświetla komunikat alarmowy. Po kliknięciu w komunikat użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z najważniejszymi informacjami na temat zdarzenia oraz ma możliwość wykonania bezpośredniego połączenia telefonicznego do odpowiednich służb lub znalezienia drogi do najbliższej jednostki dyplomatycznej.

 

W celu jak najszybszego określenia sytuacji niebezpiecznej i przyspieszenia czasu reagowania na zagrożenie Selectivv zaprosił do współpracy przy projekcie firmę SentiOne, specjalizująca się w monitoringu Internetu oraz kanałów social media. W ramach inicjatywy „Bezpieczny Polak” SentiOne udostępniło narzędzie SentiOne Listen, pomagające monitorować występujące w sieci słowa kluczowe m.in. takie jak: atak terrorystyczny, strzelanina, wypadek komunikacyjny, katastrofa, epidemia. Wykorzystanie systemu pozwala Selectivv na natychmiastowe reagowanie w momencie otrzymania alertu ostrzegawczego, którego weryfikacja umożliwi uruchomienie trybu alarmowego.

 

Partnerem merytorycznym projektu „Bezpieczny Polak” jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, niezależny think tank specjalizujący się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Ze względu na swoje kompetencje i międzynarodowy zasięg, Fundacja zajmie się promocją inicjatywy zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju oraz zaangażuje w projekt swoich niezależnych ekspertów z takich dziedzin jak: bezpieczeństwo narodowe, obronność czy cyberbezpieczeństwo.

 

„Bezpieczny Polak” – to inicjatywa społeczna, która dzięki współpracy firm komercyjnych, mediów i instytucji publicznych pozwoli na dotarcie z informacją o zagrożeniu i wskazówkami postępowania do jak najszerszej grupy odbiorców. Zminimalizuje tym samym poziom zdezorientowania, chaosu oraz paniki, jaki powstaje w czasie sytuacji niebezpiecznej. Selectivv zaprasza do udziału w projekcie wszystkie firmy, instytucje publiczne i pozostałe podmioty, które chcą działać wspólnie i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa Polaków za granicą.

 

„Bezpieczny Polak” jako wersja testowa został po raz pierwszy uruchomiony lipcu 2016 roku  podczas zamachu terrorystycznego w Nicei. W ramach platformy Selectivv uruchomiony został specjalny tryb alarmowy, ostrzegający o niebezpieczeństwie. W ciągu 2 godzin od uruchomienia trybu alarmowego komunikat dotarł do 26 Polaków w strefie zagrożenia.

 

Więcej informacji o  inicjatywie „Bezpieczny Polak”http://bezpieczny-polak.pl/

 

* Badanie na temat świadomości Polaków w zakresie niebezpieczeństw podczas wyjazdów zagranicznych przeprowadzono na próbie N=7065 osób metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) realizowaną na smartfonach.

  • Numer 11-12/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…