Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > teletemat >> Kabel rozłączony

Kabel rozłączony

puzzle_konsolidacje

W ciągu najbliższych dziesięciu lat na rynku usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji pozostanie w Polsce, wzorem innych krajów, kilku największych graczy. By się rozwijać i sprostać rosnącej konkurencji międzysektorowej, firmy muszą podnosić poziom inwestycji i innowacji. Jednak obecny rynek TMT (telekomunikacja, media, technologia) jest zbyt rozdrobniony, a tym samym nieefektywny ekonomicznie. Procesy konsolidacji, które rozpoczęły się w tych sektorach, mają na celu zwiększenie skali działania poszczególnych graczy.

 

To najważniejsze wnioski z raportu „Rynek TMT w Polsce. Konsolidacja przyspiesza” przygotowanego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte. Wśród istniejących sektorów rynku TMT najbardziej rozdrobniona jest branża operatorów kablowych, a to oznacza duże pole do popisu na rodzimym rynku fuzji i przejęć. Tymczasem w ciągu ostatnich dwóch lat, pomimo teoretycznie sprzyjających warunków, za spektakularne można uznać transakcje (oprócz aliansu CYFRY+ i „n”): zakup ASTER przez UPC Polska, kupno Polkomtela przez Spartan Capital Holdings kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka oraz przejęcie przez Netię Grupy Telefonia Dialog i Crowley Data Poland. Mimo dotychczasowych procesów konsolidacyjnych pięciu największych graczy w Polsce kontroluje ok. 3/4 sektora kablowego. Reszta jest w rękach ok. 400 średnich i małych podmiotów. Dla porównania, we Francji czy Wielkiej Brytanii – udział w rynku największej firmy waha się od 80 do 100 proc. Eksperci Deloitte wskazują, że Polska nie jest wyjątkiem i podobne procesy konsolidacji na rynku TMT przechodziły lub przechodzą również inne kraje europejskie: Niemcy, Austria, Hiszpania czy Holandia. Za konsolidacją opowiada się również Komisja Europejska, tłumacząc, że zbyt duże rozdrobnienie nie sprzyja pracom rozwojowo-badawczym i inwestycjom infrastrukturalnym.

 

We wrześniu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów był gospodarzem spotkania Europejskiej Grupy ds. Koncentracji, które odbyło się w Warszawie. – Przejęcia i fuzje przedsiębiorstw są zjawiskiem pozytywnym. Prowadzą do lepszej alokacji kapitału, wzmocnienia potencjału przedsiębiorców, może przyczyniać się do postępu technicznego, lepszej jakości i większej dostępności towarów i usług, niższej ceny dla konsumentów. Dla wielu firm, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego, jest szansą i koniecznością, by rozwijać działalność. Jak uczy doświadczenie, negatywne konsekwencje koncentracji tylko w nielicznych przypadkach zmuszają urzędy ochrony konkurencji do interwencji w postaci zakazu, czy też decyzji warunkowej – mówiła podczas otwarcia spotkania prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Głównym tematem zarówno posiedzenia, jak i towarzyszących mu warsztatów, były zmiany w prawie dotyczącym kontroli koncentracji, jakie zaproponowała w marcu br. Komisja Europejska. Zmiany zakładają m.in. wydawanie większej liczby decyzji w ramach uproszczonej procedury. Innym usprawnieniem regulacji unijnych ma być zmiana systemu przekazywania spraw pomiędzy Komisją Europejską, a urzędami antymonopolowymi państw członkowskich – tak aby uzyskać pewność, że transakcja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie, przez organ właściwy dla danej sprawy. Również w Polsce system kontroli koncentracji ma zostać usprawniony. Przyjęty w lipcu br. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje m.in. wprowadzenie, na wzór rozwiązania stosowanego przez KE, dwuetapowego, postępowania w sprawach dotyczących fuzji i przejęć. Pozwoli to na szybsze zakończenie postępowania, szczególnie w sprawach mniej skomplikowanych. Inną zmianą mają być tzw. competition concern, czyli instytucja pozwalająca na zapoznanie się przedsiębiorców z zarzutami względem planowanej transakcji i wprowadzenie koniecznych modyfikacji jeszcze przed wydaniem decyzji. Ponadto UOKiK wprowadził również do projektu nowelizacji przepis, dzięki któremu strony postępowań zakończonych zgodą warunkową będą mogły wnioskować o utajnienie tej części decyzji, która zawiera termin na realizację warunku.

Na razie jednak ostatni wspomniany punkt mógłby dotyczyć tylko transakcji UPC Polska przejmującej ASTER, gdyż Urząd (we wrześniu 2011 r.) wydał na tę akwizycje zgodę warunkową. Bez problemu „przyklepał” za to „wchłonięcie Stream Communications przez Multimedia Polska i… to wszystko. Więcej bowiem transakcji wymagających decyzji koncentracyjnej dla branży kablowej nie było. Tymczasem UOKiK w 2012 r. prowadził 194 takie sprawy, a w tym roku (do września br.) 150. Oznacza to, że w branży operatorów telewizji kablowej duże, spektakularne przejęcia, pomimo wieloletnich prognoz takich transakcji, nie będą chlebem powszednim i czołówka największych operatorów jeszcze długo pozostanie na swoim miejscu, zadowalając się średnimi bądź drobnymi konsolidacjami…

 

Andrzej Konaszewski

  • Numer 9-10/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…