Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> Kuriozalna decyzja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej została uchylona

Kuriozalna decyzja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej została uchylona

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu poinformowała, że 11 września 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), który uchylił decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (prezesa UKE) w sprawie dotyczącej nałożenia kary na spółdzielnię za rzekome niewykonanie decyzji prezesa UKE 27 czerwca 2014 r. Wyrok jest prawomocny.

PSM „Winogrady” w Poznaniu przypomina, że prezes UKE Magdalena Gaj już 1 lipca 2014 r. wszczęła postępowanie o nałożenie kary za niewykonanie przez PSM „Winogrady” decyzji z dnia 27 czerwca 2014 r. Postępowanie było bezzasadne, gdyż decyzja ta została doręczona do PSM „Winogrady” 2 lipca 2014 r. (i tego samego dnia wykonana, co było bezsporne). Pomimo oczywistej bezzasadności postępowania o nałożenie kary − było ono przez ww. prezesa UKE przewlekle kontynuowane (co zmusiło PSM „Winogrady” m.in. do złożenia skargi na przewlekłość postępowania) i dopiero 24 kwietnia 2015 r. prezes UKE wydał decyzję kończącą postępowanie. W decyzji tej prezes UKE nie nałożył kary na PSM „Winogrady”, ale stwierdził, że PSM „Winogrady” nie wypełniła decyzji prezesa UKE z 27 czerwca 2014 r., opierając to na twierdzeniu, że PSM „Winogrady” miała obowiązek wykonać ww. decyzję przed jej doręczeniem. W związku z tym stwierdzeniem PSM „Winogrady” zaskarżyła decyzję prezesa UKE. Decyzja ta została uchylona przez Sąd Okręgowy w Warszawie, ale niestety nie zakończyło to postępowania. Prezes UKE wniósł bowiem do Sądu Apelacyjnego apelację od wyroku SOKiK, a Sąd Apelacyjny oddalił tę apelację.

W ocenie PSM „Winogrady” bulwersujący w tej sprawie był już sam fakt przedwczesnego wszczęcia, a następnie przewlekłego prowadzenia postępowania w prostej sprawie, która powinna być umorzona niezwłocznie po wykonaniu przez PSM „Winogrady” decyzji prezesa UKE w dniu 2 lipca 2014 r. Zwracamy uwagę, że obrona przed decyzjami − nawet takimi, które w ogóle nie powinny pojawić się w obrocie prawnym − wymaga każdorazowo podejmowania czynności przed powołanymi do tego sądami w Warszawie, co dla podmiotu z Poznania samo w sobie stanowi obciążenie, m.in. organizacyjne i czasowe.

  • Numer 11-12/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…