Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > teletemat >> Magia multipleksu

Magia multipleksu

DTT-antennas

W odpowiedzi na cztery ogłoszenia dotyczące możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8), do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły w końcu września br. 24 wnioski. Ponad 10 firm nadawczych ubiega się o miejsce na kolejnym naziemnym multipleksie.

 

Jak czytamy w komunikacie KRRIT – „Rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po zawarciu przez przyszłych nadawców umów na dostęp do sygnału multipleksu z podmiotem wyłonionym w konkursie prowadzonym przez prezesa UKE na rezerwację jednej częstotliwości w zakresie 174 – 230 MHz. Postępowania o udzielenie koncesji będą toczyły się zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, rozporządzeniem KRRiT z 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (ostatnia nowela rozporządzenia z 14 grudnia 2012 roku) oraz Kodeksem postępowania administracyjnego”.

 

Tajemnicza TVP

To, jak swoje trzy miejsca na MUX 8 zagospodaruje telewizja publiczna, pozostaje na razie w fazie spekulacji. Możliwe są dwie konfiguracje, albo TVP umieści tam 3 kanały SD, albo 1 SD i 1 HD. Jak wynika ze wstępnych informacji w ósmym multipleksie mogą się znaleźć TVP Kultura HD i nowy kanał TVP Dokument, a miejsce TVP Kultura i TVP Info w MUX 3 zajmie kanał TVP Info HD. Czy tak się jednak stanie dowiemy się prawdopodobnie niezbyt szybko, bowiem TVP ma określić pełny kształt własnej oferty w MUX 8, dopiero wówczas kiedy pozna, jakie stacje komercyjne tam trafią. Niedawno nowy prezes TVP, Janusz Daszczyński, w rozmowie z mediami przyznał, że na razie waha się z decyzją. Powiedział, że marzy mu się raczej kanał popularnonaukowy i kanał dla widzów 50+. Dodał jednak, że po tak krótkim czasie od rozpoczęcia przez niego pełnienia funkcji prezesa TVP, za wcześnie jest jeszcze na decyzje w tej sprawie.

 

Długa lista chętnych

– Agora złożyła wnioski koncesyjne w konkursie na wszystkie cztery kanały telewizyjne dostępne w ramach tzw. MUX-8. Jako jedna z największych spółek medialnych w Polsce, obecna we wszystkich segmentach rynku medialnego ma wszelkie niezbędne kompetencje, by przygotować jakościową i autorską ofertę dla widzów telewizji naziemnej, a jednocześnie spełnić założenia strategiczne związane z rozwojem działalności Agory na rynku telewizyjnym – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory SA. Agora opracowała koncepcje programowe czterech uniwersalnych kanałów telewizyjnych – promującego aktywny rozwój człowieka, z tematyką lokalną, interaktywnego oraz o profilu filmowym. – Dzięki współpracy naszych mediów możemy przygotować ofertę programową, która stworzy nową jakość na polskim rynku telewizyjnym w zakresie informowania o ważnych wydarzeniach, ułatwiania korzystania z dóbr kultury, sztuki, oświaty, dorobku naukowego, upowszechniania edukacji obywatelskiej, dostarczania rozrywki i promowania polskiej twórczości audiowizualnej – wyjaśnia Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory SA.

Edukacyjno – poznawczy kanał DMAX, z którym spółka Discovery Networks wystartowała w konkursie na zagospodarowanie w Polsce MUX 1 to projekt, który nie powtórzy się przy okazji tegorocznego konkursu. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja – w konkursie  AD 2015 biorą tym razem udział trzy zupełnie inne, odrębne koncepcje programowe, odpowiadające tematyką poszczególnym wymaganiom koncesyjnym.  

 

Pluralizm regionalny

 

Proponowany przez PIKE kanał CTV miałby składać się m. in. z programów informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych. Emitowałby m.in. produkowane przez lokalne telewizje cykle poświęcone geografii czy historii. W ocenie Jerzego Straszewskiego, prezesa Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, obecna oferta programowa NTC w sposób niedostateczny uwzględnia pluralizm treści medialnych oraz geograficzny pluralizm mediów, w zakresie treści regionalnych ograniczając się jedynie do nadawcy publicznego z programem TVP Regionalna, znajdującym się na MUX 3. Zaistnienie lokalnych nadawców na platformie ogólnopolskiej podniesie rangę poruszanych przez nich spraw, jak również będzie przyczynkiem do stałego ich rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i tym samym wpłynie na wzrost konkurencyjności na rynku medialnym. Postulowane przez PIKE wzbogacenie tematyki lokalnej w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej koresponduje z przywoływaną przez KRRiT w Strategii Regulacyjnej na lata 2011-2013 oceną o konieczności działań na rzecz rozwoju pluralizmu regionalnego. Mając na uwadze wysoką jakość audycji przygotowywanych przez nadawców lokalnych, udzielenie licencji na ich wykorzystanie w programie ogólnopolskim lub tworzenie audycji na zamówienie podmiotu rozpowszechniającego program w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w MUX 8, mogłoby, w ocenie Izby, stanowić nowe, istotne źródło przychodów nadawców lokalnych, pozwalające sprostać konkurencji na rynku lokalnym. To pozwoliłoby tym nadawcom zachować autonomię programową oraz zdolność do tworzenia programu związanego z życiem danej społeczności lokalnej, w tym samorządu lokalnego i innych wspólnot.

PIKE telewizję złożoną z materiałów stacji lokalnych chciała uruchomić już w 2011 roku. Utworzyła wówczas firmę Cable Television Network and Partners sp. z o o. (Ewa Michalska jest prezesem zarządu; w radzie nadzorczej zasiadają: Jerzy Straszewski, Marek Gieleta i Wojciech Zyzański), która miała być jej nadawcą. Stacja pod nazwą CTV brała udział w pierwszym konkursie na nadawanie na pierwszym multipleksie (uzyskawszy wcześniej wymaganą koncesję satelitarną), jednak nie udało jej się uzyskać miejsca w gronie nadawców telewizji naziemnej, a partner z którym tworzono projekt wycofał się z niego. Jako zwycięzca swej kategorii koncesji PIKE tym razem poszuka partnera (ów?), którzy zapewnią wsparcie finansowe i programowe projektu. Być może zainteresowany wspólnym przedsięwzięciem – stacją na MUX 8, będzie nadawca Kino Polska TV .

 

Opr. Red. więcej w numerze 10/2015

 

  • Numer 11-12/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…