Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> MiŚOT w Poznaniu

MiŚOT w Poznaniu

Branżowe podsumowanie roku

Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni spotkają się pod koniec listopada na czwartym Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Poznaniu. Wspólne debaty dotyczące ekonomii, prawa, cyberbezpieczeństwa i strategii rozwoju pomogą im lepiej rozwijać się i konkurować z zagranicznymi spółkami działającymi na polskim rynku.

Cykl zjazdów organizują: Grupa MiŚOT, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Fundacja Nasza Wizja. Poprzednie trzy edycje odbyły się w Bukowinie Tatrzańskiej, Janowie Podlaskim i Kołobrzegu. Łącznie uczestniczyło w nich ponad tysiąc osób. W dwóch przypadkach wejściówek zabrakło już na kilka tygodni przed wydarzeniem.

Jednym z ważnych punktów spotkania będzie szerokie omówienie raportu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej o stanie rynku telekomunikacyjnego, który przygotowała izba we współpracy z firmą Audytel.

Rekordowe inwestycje

Z opublikowanego niedawno raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na polskim rynku działa niemal cztery tysiące małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych (MiŚOT). Obsługiwanych jest przez nich 24 proc. gospodarstw domowych. Co więcej, aż 40 proc. użytkowników internetu stacjonarnego korzysta z ich usług.

Dane UKE wskazują też, że rok 2021 był dla rynku telekomunikacyjnego rekordowy pod względem inwestycji, a udział wydatków MiŚOT-ów w tych inwestycjach to 28 proc. Głównymi technologiami są natomiast Ethernet, LAN oraz WLAN.

Warto podkreślić znaczenie małych i średnich operatorów w roli inicjatora zainteresowania nowoczesnymi usługami (m.in. IPTV) wśród użytkowników. Istotna jest też integracja środowiska lokalnych operatorów.

Z perspektywy małych

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego prezesa KIKE przedstawia nieco inne spojrzenie na oficjalne dane urzędowe. Dokument rozszerza analizę rynku, przedstawiając działalność operatorów także w kontekście podatkowym, zatrudnienia i znaczenia dla społeczności lokalnych. Szczególnie wyjątkowy jest wkład MiŚOT-ów w płacone lokalnie podatki. To wyróżnia ten segment rynku telekomunikacyjnego. Według szacunków Audytela na każde 1000 zł przychodów MiŚOT-ów aż 13,66 zł wraca do samorządów w postaci podatku CIT. W przypadku dużych operatorów jest to tylko 4,20 zł.

Raport prezesa KIKE zostanie szerzej zaprezentowany i omówiony właśnie w Poznaniu. Już teraz wiadomo jednak, że Polacy coraz chętniej kupują usługi internetowe od małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Udział MiŚOT-ów w tym segmencie rośnie i na koniec 2021 osiągnął rekordowe 38 proc. Prezes KIKE zauważył też, że mali i średni operatorzy telekomunikacyjni rozwijają sieci z własnych środków, podczas gdy fundusze i wsparcie publiczne trafia do dużych firm telekomunikacyjnych. W bardzo wielu przypadkach to właśnie MiŚOT-y budują szybciej i sprawniej.

Lokalni operatorzy coraz częściej przekonują do siebie wysokim poziomem usług, bezpośrednim zaangażowaniem w szybkie usuwanie awarii oraz biorą udział w inicjatywach społeczności, w których funkcjonują. Warto tu także wspomnieć, że Grupa MiŚOT opracowała Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu i promuje społeczne inicjatywy, na których operatorzy mogą się wzorować. Działania CSR to między innymi ochrona środowiska, dbanie o relacje z pracownikami i wsparcie inicjatyw z najbliższego otoczenia. 

W Grupie siła

Istotnym elementem każdego Lokalnego Zjazdu Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych jest przedstawienie projektów Grupy MiŚOT. W Poznaniu zaprezentowane zostaną nowości związane z największym polskim węzłem wymiany ruchu EPIX, budującym Ogólnopolską Sieć Edukacyjną Projektem MdO, dbającym o cyberbezpieczeństwo lokalnych operatorów Projektem MdS, dowiemy się też, co słuchać w MdM, TeleCentrum oraz kto może zostać TeleOdpowiedzialnym Roku.

Dużo uwagi skupi też zapewne Projekt MdI, który zajmuje się budową polskiej sieci LoRaWAN. Jest to sieć bezprzewodowa dalekiego zasięgu, która przy niezwykle małym zużyciu energii pozwala monitorować dużą liczbę czujników na ogromnym obszarze. Przedstawiciele Grupy MiŚOT namawiają operatorów do zakładania bramek dostępowych, aby sieć jak najszybciej stała się obecna w każdym powiecie. 

W Poznaniu szerzej zaprezentowana zostanie także jedna z najnowszych, kluczowych inicjatyw Grupy oraz firmy Beyond.pl. Chodzi o konsorcjum TeleSynergia. Dzięki uruchomionej pod koniec maja współpracy pojawiają się pierwsze innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne i komunikacyjne, które umożliwiają partnerom tworzenie nowych usług, w tym rozwiązań dla MiŚOT-ów i ich klientów.

Marek Nowak

  • Numer 9-10/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…