Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> Operatorzy definiują bariery

Operatorzy definiują bariery

mediakom_2015Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM jest organizacją zrzeszającą kilkudziesięciu operatorów telekomunikacyjnych. Reprezentujemy środowisko małych i średnich operatorów stacjonarnych. Zarząd organizacji zdefiniował „Bariery w działalności małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych”:

 

 1. Bariery w procesach inwestycyjnych. Postulujemy realizację wniosków zgłoszonych podczas prac Memorandum Szerokopasmowego, mających doprowadzić do likwidacji barier istniejących na etapie projektowania i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na obniżenie opłat za dostęp do pasów drogowych.
 2. Uciążliwe procedury administracyjne nakładane na małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych w bieżącej działalności.

 

Działalność telekomunikacyjna jest przeregulowana. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że wybudowane kosztem ok. 1 mld zł regionalne sieci szerokopasmowe (RSS-y) są praktycznie nieużywane, ponieważ z jednej strony operatorzy tych sieci nie potrafią przedstawić atrakcyjnej oferty, a z drugiej strony operatorzy alternatywni (zwani też lokalnymi) duszeni ciężarem obciążeń administracyjnych nie mogą inwestować w budowę sieci dostępowych poza centrami miast.

 

 1. Doprowadzenie do takich zmian, aby Urząd Komunikacji Elektronicznej wydawał decyzje w czasie nie dłuższym niż pół roku, ponieważ dzisiaj na decyzję o dostępie do nieruchomości lub infrastruktury czeka się kilka lat.
 2. Doprowadzenie do takich zmian w prawie, aby umowy i regulaminy telekomunikacyjne zawierane z konsumentami były maksymalnie przejrzyste i uproszczone. Postulujemy wprowadzenie zasady, że operator nie musi zmieniać wzorców umów i regulaminów częściej niż 1 raz w roku, ponieważ każda taka zmiana to olbrzymi koszt dla operatora.
 3. Zwolnienie małych operatorów z konieczności uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego i posiadania kancelarii tajnych.
 4. Objęcie inwestycji FTTH specjalnymi regulacjami, takimi jak: ulga 10 lat w podatku od nieruchomości i wydłużenie czasu trwania pierwszej umowy z abonentem do takiego czasu jak trwałość dotacji (dzisiaj jest to ograniczone do 24 m-cy).
 5. Uporządkowanie dziedziny praw autorskich i pokrewnych. Od wielu lat środowisko operatorów telekomunikacyjnych, którzy zajmują się także reemisją programów telewizyjnych stawia ten postulat.
 6. Likwidacja obowiązku rejestracji programów telewizyjnych w rejestrze Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to absolutnie zbędny relikt lat 90. poprzedniego wieku, powodujący niepotrzebne koszty nie tylko dla operatorów, ale także dla Skarbu Państwa.
 7. Likwidacja tych obowiązków nakładanych na reemitentów kablowych, które nie są nakładanych na reemitentów satelitarnych, naziemnych i IP.

 

Szersze omówienie postulatów dostępne jest na stronie internetowej: http://mediakom.org.pl/postulaty-biala-ksiega/

  • Numer 9-10/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…