Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> Projekt „dużej ustawy medialnej” trafił do Sejmu

Projekt „dużej ustawy medialnej” trafił do Sejmu

21 kwietnia br. projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne i przez Biuro Analiz Sejmowych. Na dużą ustawę medialną składają się trzy projekty ustaw: ustawa o mediach narodowych, ustawa o składce audiowizualnej oraz ustawa zawierająca przepisy wprowadzające. Ustawa o mediach narodowych przewiduje powołanie instytucji „mediów narodowych”. Projekt zakłada też powstanie Funduszu Mediów Narodowych oraz Rady Mediów Narodowych. Zadaniem Rady ma być nadzorowanie działalności instytucji mediów pod względem zgodności z prawem i gospodarności. Rada będzie też wyłaniać redaktorów naczelnych Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, 17 narodowych rozgłośni regionalnych i Polskiej Agencji Prasowej. Rada ma być organem Funduszu Mediów Narodowych. Będzie liczyć pięć osób. Po dwóch członków powołają Sejm i Prezydent, jednego Senat. Ich kadencja ma trwać 6 lat. Ze swego grona rada wyłoni przewodniczącego. Składka audiowizualna ma wynosić 15 zł i będzie doliczana do rachunku za prąd. Trzeci projekt to przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych oraz ustawę o składce audiowizualnej. Projekt zakłada, że 1 lipca 2016 r. obecne spółki akcyjne mediów publicznych zostaną przekształcone w osoby prawne. Z dniem przekształcenia akcje Skarbu Państwa w byłych spółkach ulegną umorzeniu bez wynagrodzenia. Dla pracowników mediów publicznych nowa ustawa oznacza, że umowy o pracę wygasną 30 września 2016 r., chyba że przed tym terminem strony zawrą umowę przewidującą dalsze trwanie stosunku pracy. Wygaszanie kontraktów w przekształcanych mediach publicznych ma objąć kadrę kierowniczą, a nie wszystkich pracowników, jak wcześniej planowano. Projekt powinien trafić pod obrady Sejmu na najbliższej sesji tj. w dniach 27-29 kwietnia.

  • Numer 9-10/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…