Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> Projekt przed Komisją Europejską

Projekt przed Komisją Europejską

Fot. A. Konaszewski

W ocenie siedmiu izb branżowych telekomunikacji i mediów nowelizacja tzw. „ustawy abonamentowej”, zobowiązująca dostawców płatnej telewizji do przekazywania danych abonentów w celu ściągania abonamentu RTV, może być niezgodna z prawem unijnym. Jak poinformowano podczas wspólnej konferencji prasowej, Izby wystosowały wniosek do Komisji Europejskiej o podjęcie interwencji w tej sprawie. W piśmie wysłanym 18 kwietnia 2017 r. Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej i Związek Pracodawców Prywatnych Mediów poinformowały Komisję Europejską, że planowana regulacja może naruszać istniejące przepisy UE i zaapelowały o wszczęcie działań mających na celu jej zbadanie. „Pragniemy wskazać, że środowisko telekomunikacyjne wyraża głębokie zaniepokojenie i wątpliwości  odnośnie zgodności projektu z regulacjami prawnymi oraz wspólnymi wartościami przyjętymi przez Państwa Członkowskie UE. Nasze zastrzeżenia przekazaliśmy bezpośrednio twórcom projektu, jako uczestnicy konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego. Skala potencjalnych zagrożeń związanych z projektem wymaga stanowiska Komisji Europejskiej„ – napisano we wspólnym wniosku. Izby zwracają uwagę na następujące obszary potencjalnych niezgodności: Wprowadzenie nowej pomocy publicznej bez zgłoszenia Komisji Europejskiej; Naruszenie zasady neutralności technologicznej; Niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych; Niedopuszczalna zmiana celu przetwarzania danych abonenta; Wątpliwe prawnie nowe obowiązki dostawców usług telewizji. W konsultacjach społecznych do projektu ustawy abonamentowej, nakładającej na dostawców płatnej telewizji obowiązek udostępnienia danych swoich klientów operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej w celu kontroli ściągalności abonamentu RTV, wzięły udział 33 instytucje. Reprezentowały one stronę rządową, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz media. W trakcie konsultacji zgłosiły łącznie aż 279 różnego kalibru uwag i zastrzeżeń, dotyczących przede wszystkim nierównego traktowania różnych grup obywateli i przedsiębiorstw, ochrony danych osobowych. Istotne uwagi do projektu zgłosiły także same Poczta Polska oraz Telewizja Polska. Jerzy Straszewski, prezes PIKE, podkreślając skalę krytycznych opinii na temat kontrowersyjnego projektu,  stwierdził obrazowo: „Samochód, w który uderzyło ponad 30 innych aut, i który doznał przy tym prawie trzystu uszkodzeń, nadaje się tylko do kasacji”.

  • Numer 12/2017


  • 25 lat Telewizji Polsat


   Telewizja Polsat rodziła się w burzliwych czasach. W Polsce skończyły się co prawda rządy mono-partii, ale…

  • Dać widzom to, czego chcą


   z Maciejem Stecem – członkiem zarządu Cyfrowego Polsatu SA i Telewizji Polsat Sp. z o.o. rozmawiają Danuta Harenda…

  • Epic Drama


   14 grudnia ub. r. do oferty wybranych operatorów dołączył nowy kanał tematyczny Epic Drama. To stacja z…