Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > sprzęt >> Rękojmia dla każdego

Rękojmia dla każdego

rekojmia

25 grudnia ub. roku polscy operatorzy wprowadzili zmiany w zasadach sprzedaży i serwisowania sprzętu (smartfonów, tabletów, modemów itd.). Od tego dnia zaczęła bowiem obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta. Oznacza to, że sprzęt sprzedany do 25 grudnia 2014 r. będzie podlegał przepisom dotychczasowej, a po 25 grudnia – nowej ustawy. Oto najważniejsze zmiany w zakresie posprzedażnej obsługi sprzętu, które ustawa wprowadza: sprzęt sprzedany klientom konsumentom po 25 grudnia będzie podlegał rękojmi – odpowiedzialności za wady fizyczne, jeśli wada została ujawniona w ciągu dwóch lat od daty wydania sprzętu; wydłuża się okres rękojmi dla klientów nie będących konsumentami (np. biznes, instytucjonalni) z jednego roku do dwóch lat, licząc od daty wydania; gwarant wymieniony w oświadczeniu gwarancyjnym jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego (dawniej Karcie Gwarancyjnej), a gdy nie określono takiego terminu – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni; jeśli konsumentowi naprawiano lub wymieniano sprzęt w ramach rękojmi, to przy kolejnej istotnej wadzie konsument może odstąpić od umowy.

  • Numer 9-10/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…