Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> UPC – MMP: Fuzji nie będzie!

UPC – MMP: Fuzji nie będzie!

Po 1,5 rocznym oczekiwaniu na ewentualne warunki (ze strony UOKiK) pozwalające na dokonanie fuzji, firma UPC Polska wycofała się z transakcji nabycia Multimedia Polska. Jak informuje – nie udało jej się dojść do porozumienia ze sprzedającymi co do zrewidowanych warunków handlowych transakcji, które uwzględniałyby obecne uwarunkowania regulacyjne i rynkowe. UPC Polska deklaruje pewność co do perspektyw biznesowych swojej działalności w Polsce i ma zamiar brać pod uwagę inne okazje do konsolidacji rynkowych. W sprawie decyzji o rezygnacji z fuzji następujący komunikat wydał  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  „Uczestnicy koncentracji dostarczają m.in. usługi telewizji kablowej oraz dostępu do internetu. Transakcja miała polegać na zakupie przez UPC Polska 100 proc. akcji spółki Multimedia Polska. Postępowanie przeszło do drugiego etapu, ponieważ konieczne było przeprowadzenie badania rynku. Konieczne było m.in. oszacowanie udziałów UPC Polska i Multimediów Polska, a także określenie, na jakim obszarze spółki konkurują ze sobą. Urząd wysłał ankiety do ok. 100 przedsiębiorców zajmujących się dostarczaniem internetu i telewizji. Badanie pokazało, że koncentracja może zagrażać konkurencji, dlatego Urząd przedstawił UPC Polska zastrzeżenia. W odpowiedzi spółka przesłała dodatkowe dane i wyjaśnienia. Złożyła również kilka propozycji modyfikacji transakcji, które miały umożliwić wydanie zgody warunkowej. Żadna z nich nie zapobiegłaby jednak negatywnym skutkom koncentracji. 23 marca 2018 r. spółka UPC Polska wycofała wniosek o zgodę na przejęcie Multimediów Polska. Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umarza prowadzone postępowanie. – Przeanalizowaliśmy rezultaty badania rynku, wyjaśnienia UPC Polska i propozycje warunków. Wynika z nich jednoznacznie, że koncentracja spowodowałaby ograniczenie konkurencji na rynkach płatnej telewizji i dostępu do internetu stacjonarnego w 11 miastach w Polsce – mówi wiceprezes UOKiK, Michał Holeksa. Chodzi o Chełm, Gdańsk, Gdynię, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Lublin, Mielec, Sopot, Szczecin, Tarnów i Warszawę. UPC Polska mogłoby tam działać nie oglądając się na swoich konkurentów, kontrahentów, a nawet konsumentów. Spółka nie miałaby bodźców do podnoszenia jakości i obniżania cen. W efekcie klienci kablówek mogliby  płacić więcej – dodaje M. Holeksa. Łączne udziały rynkowe uczestników koncentracji wahają się w każdej z 11 miejscowości od ponad 40 proc. do nawet ok. 80 proc.”

 

 

Stanowisko Multimedia Polska

 

Zarząd Multimedia Polska S.A. poinformował, że ze względu na brak możliwości dokonania końcowych ustaleń handlowych i biznesowych, transakcja nabycia 100 proc. akcji Multimedia Polska S.A. przez UPC Polska Sp. z o.o. nie dojdzie do skutku. W związku z tym wniosek koncentracyjny, złożony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w listopadzie 2016 r., został za zgodą stron wycofany przez zgłaszającego. Negocjacje z Urzędem wymagały zrewidowania ustalonych w umowie przedwstępnej warunków handlowych transakcji, co do których stronom nie udało się osiągnąć porozumienia. „Uważamy, że perspektywy rynkowe w Polsce są nadal bardzo atrakcyjne. Zamierzamy koncentrować się obecnie na dalszym prowadzeniu i rozwoju naszego biznesu. Jednocześnie bierzemy również pod uwagę inne możliwości konsolidacyjne” – brzmi stanowisko Zarządu MMP.

  • Numer 2/2019


  • Telewizyjny rollercoaster


   W 2018 r. liderem oglądalności wśród wszystkich widzów (grupa 4+) był Polsat, a w grupie komercyjnej -TVN.…

  • Uważam, że świetnie


   TELEKABEL & digital tv rozmawia z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym i członkiem zarządu Discovery -…

  • Endorfina w gwiazdach


   26 lutego br. w warszawskim Klubie „Endorfina” wiosenne propozycje programowe prezentowała Telewizja Polsat.…