Jesteś tutaj: Telekabel & digital tv > co nowego >> Współpraca MEDIAKOM i KIKE

Współpraca MEDIAKOM i KIKE

W ramach współpracy rozpoczętej pomiędzy MEDIAKOM i KIKE, zarządy Izb zwróciły się we wrześniu br. do operatorów usługi TV, z prośbą o czynny udział w pracach nad Kodeksem Dobrych Praktyk przygotowanym przez izbę MEDIAKOM. Wyrazem tego miałaby być m. in. odpowiedź na wystosowaną do zainteresowanych specjalną ankietę.

 

– Ostatnimi czasy obserwujemy szereg wydarzeń przekonujących, że działania Nadawców zmierzają w kierunku monopolizowania rynku. Należą do nich przede wszystkim:
– lobbowanie zawierania umów pakietowych pomimo braku zainteresowania odbiorców dodatkowymi kanałami,
– uniemożliwianie operatorom tworzenia indywidualnych ofert inspirowanych rzeczywistymi oczekiwaniami klientów,
– systematyczne podnoszenie cen za stacje nawet w przypadku notowania przez nich spadku oglądalności, 
– nierówne traktowanie administratorów mniejszych sieci.

 

Uważamy, że nadszedł właściwy czas na podjęcie działań umożliwiających uchronienie współtworzonego przez nas rynku przed zwrotem w niewłaściwym kierunku. Pierwszym z nich jest zaprezentowany przez nas Kodeks Dobrych Praktyk, który określa sposoby ujednolicenia i ustandaryzowania zapisów w zawieranych umowach, wprowadza możliwość rozstrzygania wszelkich sporów przed polskimi sądami, realizowania rozliczeń w złotówkach czy zmiany warunków pakietyzacji programów. Drugim jest natomiast chęć rozpoznania skali opisywanego zjawiska, którą jednoznacznie określić można wyłącznie przy udziale reprezentantów rynku operatorów sieci kablowych, docierających razem ze swą ofertą do blisko 5 mln odbiorców na terenie kraju.

 

Pragniemy zaprosić operatorów do podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z nadawcami programów telewizyjnych oraz opinią dotyczącą aktualnej sytuacji na polskim rynku operatorów telewizji kablowej. Wierzymy, że wasz wkład w rozpoczęty przez nas program zredefiniowania zasad współpracy pomiędzy uczestnikami rynku, którego efektem powinna być maksymalizacja korzyści dla wszystkich jego stron, w tym nadawców, reemitentów oraz klientów, pozwoli nadać mu właściwy bieg, rozpoznać obszary wymagające wprowadzenia zmian oraz umożliwi przedstawienie problemu w jego pełnym, ogólnokrajowym ujęciu – czytamy w korespondencji mailowej podpisanej przez Zarząd MEDIAKOM i Zarząd KIKE.

  • Numer 11-12/2023


  • Sportowe lato w telewizji


   Dwa wielkie wydarzenia sportowe są dla kilku nadawców okazją do zwiększenia liczby swych odbiorców i wpływów…

  • Zapraszamy do Zakopanego


   z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej rozmawia Jerzy Papuga Panie Prezesie, przed…

  • Player.pl dla fanów motoryzacji


   MotorTrend to jedna z najbardziej uznanych na świecie firm- producentów programów motoryzacyjnych. Marka internetowa…